Mục lục bài giảng

Bài 1: Cách tạo khổ giấy, Tạo Layer, Kích thước và chọn đối tượng

Bài 2: Vẽ đoạn thẳng, đa tuyến, hình tròn, cung tròn, ellipse, đa giác đều