Xem báo giá thiết kế website

         
Stt Loại Đơn giá Duy trì hàng tháng Thời gian thực hiện
1 Website dạng Blog          2,000,000   300,000đ/tháng 3 ngày
2 Website giới thiệu
sản phẩm, dịch vụ
         5,000,000   300,000đ/tháng 5-7 ngày
3 Website bán hàng        10,000,000   300,000đ/tháng 7-10 ngày