Bản vẽ xin phép xây dựng 4m x 24m 2 tầng

69,000.00