Xin phép xây dựng nhà 4.4mx17m- 02 tầng

10,000.00