Lưu trữ thẻ: CHIẾN ĐẤU

SỰ THẬT MÁY BAY TÀNG HÌNH

MÁY BAY TÀNG HÌNH NHƯ THẾ NÀO ? Máy bay tàng hình không có nghĩa là tàng hình trước mắt thường. Mà nó chỉ có thể tàng hình trước rađa – tức là không để rađa phát hiện ra. Tuy nhiên, nó chỉ làm hạn chế mức độ bộc lộ trước rađa. Máy bay tàng […]

viVietnamese