Thẻ: mác bê tông

CHẤT LƯỢNG PHẦN THÔ NGÔI NHÀ.

Bởi dangvanphu85@gmail.com

I. CHẤT LƯỢNG PHẦN THÔ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO? Tiến hành xây dựng một căn nhà, đa số chủ đầu tư quan tâm đến chi phí; công năng cũng như thẩm mĩ của một ngôi nhà. Nhưng có một vấn đền cốt lõi hay bị bỏ qua chính là chất lượng phần thô ngôi…