32 NGÔ MÂY- PLEIKU

CAFE 0MELY 32 NGÔ MÂY

32 NGÔ MÂY- PLEIKU CAFE OMELY

CAFE NGON AVATAR 90 PHAN ĐÌNH PHÙNG PLEIKU

HUẾ XƯA 780 PHẠM VĂN ĐỒNG PLEIKU

CAFE HUẾ XƯA 780 PHẠM VĂN ĐỒNG

Hani Kafe & Kitchen 148 Tô Vĩnh Diện, TP. Pleiku

KAP Bistro 46 Hùng Vương, Pleiku

Findi Coffee House 01 Bùi Dự, TP. Pleiku

MESA  47 NGUYỄN VĂN TRỖI, PLEIKU

MESA 92 VÕ THỊ SÁU

CLASSIC 369 Lê Duẩn, Pleiku

CLASSIC 32 PHAN ĐÌNH PHÙNG, PLEIKU

LIL JUN coffee studiole  139 Tô Vĩnh Diện, TP. Pleiku

Lahu Cafe 42 THỐNG NHẤT

WAKE UP  NGUYỄN TẤT THÀNH

MA BU 201 NGUYỄN TẤT THÀNH

138 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG