XEM HƯỚNG NHÀ THEO TUỔI ( SỰ HUYỀN BÍ CỦA PHONG THỦY )

1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970  1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999    2001 2002,2003,2004,2005 

Xin chào các bạn.

Khoa học nói rằng những thứ vật chất tồn tại được phải thấy được,đo được kích thước và cân nặng. Dù cho là quan sát qua kính hiển vi, hay các công nghệ cân đo tiên tiến. Nhưng có thứ không thể nhìn thấy hay cân đo được mà vẫn tồn tại với con người – đó là : Linh hồn và tình yêu . 

Có những thứ siêu nhiên không thể giải thích bằng khoa học. Những thứ tâm linh, phong thủy, tôn giáo trường tồn trong nhân loại xuyên suốt lịch sử loài người kể cả trong thời đại khoa học công nghệ tiên tiến.

NÚI LỬA PHUN TRÀO NHẤN CHÌM NGÔI LÀNG CỔ

Vậy hà cớ gì chúng ta xem nhẹ nó. Đó là lí do chúng tôi luôn khuyến khích các bạn nên tham khảo hay tìm hiểu về phong thủy khi có ý định xây cất ngôi nhà cho mình, hay những việc hệ trọng trong cuộc sống.

Chúng tôi xin giản lược một cách đơn giản nhất các hướng tốt xấu cho các tuổi để các bạn tham khảo.

1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970  1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999    2001 2002,2003,2004,2005

Chúc các bạn sẽ có một sự gợi ý nho nhỏ trong việc chọn lựa hướng tốt cho bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.