Các bước để xin phép xây dựng nhà ở dân dụng

Centimet2 xin hướng dẫn đến mọi người các bước để tiến hành xin phép xây dựng nhà ở dân dụng.

Lưu ý: chúng tôi có thể cung cấp hồ sơ xin phép xây dựng với giá cả phải chăng. Các bạn có thể để lại bình luận , hoặc gọi điện hay nhắn tin vào số: 0865448468

Đầu tiên các bạn kiểm tra lô đất mình cần xây có thỏa mãn những điều kiện dưới đây hay không?

Mục 2.8.9 chương 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD đã có quy định về kích thước lô đất quy hoạch xây dựng nhà ở. Theo đó, để xây dựng nhà ở trên mảnh đất phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Kích thước lô đất quy hoạch xây dựng nhà ở được xác định cụ thể theo quy định và đối tượng sử dụng, phù hợp với các giải pháp tổ chức không gian và được quản lý theo quy định về quản lý xây dựng của khu vực lập quy hoạch.
 • Lô đất xây dựng nhà ở trong các khu ở quy hoạch xây dựng mới, khi tiếp giáp với đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m, phải đảm bảo:

 1. Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở phải tối thiểu bằng hoặc lớn hơn 45 m2
 2. Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu ≥ 5m
 3. Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở ≥ 5m
 • Lô đất xây dựng nhà ở trong các khu ở quy định xây dựng mới, tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20m phải đảm bảo:

 1. Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở gia đình tối thiểu ≥ 36 m2
 2. Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở ≥ 4m
 3. Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở ≥ 4m

Chiều dài tối đa của một dãy nhà liền kề hoặc riêng lẻ có hai mặt tiếp giáp với các tuyến đường chính là 60m. Giữa các dãy nhà phải bố trí đường giao thông phù hợp với các quy định về quy hoạch mạng lưới giao thông hoặc bố trí đường đi bộ có bề rộng tối thiểu 4m.
Ngoài ra, quy định này cũng đề cập đến những lô đất có vị trí trong hẻm với các mức diện tích như sau:

 • Lô đất trong hẻm có diện tích dưới 15m2:

 1. Chiều rộng mặt tiền nhỏ hơn 3m chỉ được cải tạo, sửa sang hiện trạng, không được phép xây dựng mới.
 2. Chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên được cải tạo, sửa chữa hoặc xây mới với quy mô một tầng có chiều cao không quá 8,8m.
 • Lô đất có diên tích từ 15m2 đến dưới 36m2:

 1. Chiều rộng hoặc chiều sâu nhỏ hơn 2m: nếu đã tồn tại thì được phép sửa chữa, cải tạo theo hiện trạng.
 2. Có chiều rộng từ 2m đến 3m: được phép cải tạo, sửa chữa, xây dựng tối đa 2 tầng, chiều cao không quá 12,2m.
 3. Có chiều rộng từ 3m trở lên được phép cải tạo, sửa chữa, xây dựng tối đa 3 tầng và chiều cao không quá 15,6m.

Như vậy, với những quy định này, bạn có thể đo đạc và xem xét diện tích lô đất hiện tại của mình có phù hợp với quy định của pháp luật hay không trước khi tiến hành xây dựng.

Trình tư nộp hồ sơ xin phép xây dựng

Các bạn nộp hồ sơ vào cơ quan hành chính công 1 cửa, tại quầy về thủ tục xây dựng. Hồ sơ nộp gồm có:

 • 02 bản vẽ xin cấp phép xây dựng ( bảng vẽ A3). Đọc kĩ quy định về bảng vẽ ở phần dưới
 • 01 đơn đề nghị cấp phép xây dựng . ( các bạn có thể tải về TẠI ĐÂY )
 • 01 bảng cam kết ( các bạn có thể tải về TẠI ĐÂY )

Quy định về bảng vẽ xin phép xây dựng:

 • Đối với công trình dưới 250m2 và dưới 2 tầng thì trên bảng vẽ không cần nêu tên đơn vị thiết kế.
 • Đối với công trình trên 250m2 và trên 2 tầng cần có đơn vị thiết kế và người chủ trì thiết kế phải được cấp giấy phép hành nghề.

Các bảng vẽ cần thiết trong hồ sơ xin phép:

 • Mặt bằng tổng thể : thể hiện đầy đủ hình dáng lô đất, vị trí công trình xây dựng trên đất, thể hiện giao thông, khoảng lùi, lộ giới …vvv
 • Mặt bằng kiến trúc các tầng ; mặt bằng mái ; mặt đứng; mặt cắt; mặt bằng bố trí móng; chi tiết móng; mặt bằng dấm sàn các tầng; sơ đồ cấp nước, sơ đồ thoát nước sinh hoạt; sơ đồ cấp điện và thông tin liên lạc.

Mẫu đơn đề nghị cấp phép xây dựng

TẢI BẢNG WORLD TẠI ĐÂY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Kính gửi:……………………………..

 1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ………………………………..
– Người đại diện:………………..Chức vụ (nếu có):……………………………
– Địa chỉ liên hệ: …………………
– Số nhà:…………….. Đường/phố :
– Quận/huyện……………………………….Tỉnh/thành phố: Pleiku
– Số điện thoại: …………………

 1. Thông tin công trình:

– Địa điểm xây dựng: Tổ 04, Phường Phù Đổng, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
– Lô đất số: ………..      Diện tích  ………………
– Tại số nhà:…………….. Đường/phố………………..
– Phường/xã : Phù Đổng           Quận/huyện……………………………….
– Tỉnh, thành phố: Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

 1. Nội dung đề nghị cấp phép:

– Cấp công trình: III
– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):…………
– Tổng diện tích sàn: ………. m2 (trong đó tầng trệt là ……..m2 và lầu 1 là …..m2 ).
– Chiều cao công trình: ………m (trong đó tầng trệt là …..m lầu 1 ……m và mái …..m).
– Số tầng: 2 tầng (gồm tầng trệt và lầu 1)

 1. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:…………………………………………….

– Tên đơn vị thiết kế:……………………………………………
– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………
– Tên chủ nhiệm thiết kế:……………………………………………
– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số:……………do ……. Cấp ngày:…………………
– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………….
– Điện thoại: ………………………………………..
– Giấy phép hành nghề số (nếu có):………………………..cấp ngày…………………

 1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:…………………. tháng.
 2. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:
1 – Hồ sơ thiết kế xin phép xây dựng (02 bản)
2 – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( 01 bản sao y )

  ………ngày ……….. tháng …….. năm ….
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

MẪU BẢNG CAM KẾT VỀ XÂ Y DỰNG

TẢI BẢNG WORLD TẠI ĐÂY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc​
————————–​

………….., ngày ……. tháng ….. năm …….
BẢN CAM KẾT ​
(Về việc bảo đảm an toàn cho công trình liền kề khi xây dựng)​
Kính gửi: …………………………………………
– Tên tôi ………………. Số CMND/CCCD: ……………….
– Thường trú tại: ……………………..
– Ngày ….. tháng ……… năm……… Tôi có đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở tại: ………………………….
Nếu được phép xây dựng, cải tạo công trình trên, tôi cam kết:
1/ Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và công tác vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.
2/ Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn công trình được phép xây dựng trong quá trình thi công.
3/ Nếu gây lún, nứt, làm hư hại tới các công trình liền kề và xung quanh, tôi sẽ chịu trách nhiệm khắc phục và đền bù theo quy định. Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Pháp luật./.
……………., ngày ……….. tháng ……….. năm ………..

Người cam kết
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

 

Lưu ý: chúng tôi có thể cung cấp hồ sơ xin phép xây dựng với giá cả phải chăng. Các bạn có thể để lại bình luận , hoặc gọi điện hay nhắn tin vào số: 0865448468


Nhà Phố


Biệt Thự


Nhà cấp 4


Xem tử vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *