Hướng dẫn vẽ lệnh Line (L) trong Autocad để vẽ đường thẳng, đoạn thẳng

Tầm quan trọng của lệnh vẽ đường thẳng Line trong Autocad

 Lệnh vẽ đường thẳng, đoạn thẳng rất phổ biến trong Autocad. Đến nỗi bạn có thể dùng lệnh L thay cho nhiều lệnh khác nếu bạn không muốn có nhiều thao tác.

Hai cách để gọi lệnh Line

Cách 1: Bấm vào biểu tượng trên thanh công cụ Autocad theo hình dưới đây:

Cách2 : Gõ phím L trên bàn phím và bấm phím ” cách” tức phím space

Cách sử dụng lệnh Line

Bước 1: Bấm phím L —-> bấm phím ” cách” tức phím space

Bước 2: click vào điểm đầu tiên cần vẽ đoạn thẳng và rê chuột theo hướng cần vẽ đoạn thẳng

Bước 3: Nhập kích thước của đoạn thẳng cần vẽ

 

Bước 4: bấm phím ” cách” 2 lần—  tức phím space

Hình phim họa phím ” cách” — tức phím space

Lưu ý:

để quay trở lại lệnh vừa vẽ xong, bạn có thể  bấm phím ” cách” tức phím spaceHướng dẫn vẽ lệnh Line (L) trong Autocad để vẽ đường thẳng, đoạn thẳng

Tầm quan trọng của lệnh vẽ đường thẳng Line trong Autocad

 Lệnh vẽ đường thẳng, đoạn thẳng rất phổ biến trong Autocad. Đến nỗi bạn có thể dùng lệnh L thay cho nhiều lệnh khác nếu bạn không muốn có nhiều thao tác.

Hai cách để gọi lệnh Line

Cách 1: Bấm vào biểu tượng trên thanh công cụ Autocad theo hình dưới đây:

Cách2 : Gõ phím L trên bàn phím và bấm phím ” cách” tức phím space

Cách sử dụng lệnh Line

Bước 1: Bấm phím L —-> bấm phím ” cách” tức phím space

Bước 2: click vào điểm đầu tiên cần vẽ đoạn thẳng và rê chuột theo hướng cần vẽ đoạn thẳng

Bước 3: Nhập kích thước của đoạn thẳng cần vẽ

 

Bước 4: bấm phím ” cách” 2 lần—  tức phím space

Hình phim họa phím ” cách” — tức phím space

Lưu ý:

để quay trở lại lệnh vừa vẽ xong, bạn có thể  bấm phím ” cách” tức phím spaceTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *