Lệnh bo góc Fillet

Lệnh bo góc Fillet

Dùng để bo góc cho hai đường thẳng, đoạn thẳng. Phím tắt là L

Cách gọi lệnh bo góc Fillet

Cách 1: Chọn biểu tượng theo hình bên dưới

Bước 1: Bạn nhập lệnh F (Fillet) và nhấn phím Space hoặc phím Enter để gọi lệnh.

Cách bo tròn góc trong CAD

Cách bo tròn góc trong CAD

Hướng dẫn sử dụng lệnh bo góc Fiilet

Bước 2: Gõ phím R để chọn tham số Radian và nhấn phím Space hoặc phím Enter.

Cách bo tròn góc trong CAD

Cách bo tròn góc trong CAD

Bước 3: Nhập bán kính cho góc muốn bo tròn.

Cách bo tròn góc trong CAD

Cách bo tròn góc trong CAD

Bước 4: Gõ phím P để chọn tham số Polyline và nhấn phím Space hoặc phím Enter.

Cách bo tròn góc trong CAD

Cách bo tròn góc trong CAD

Bước 5: Click chuột chọn vào một đoạn bất kỳ như hình.

Cách bo tròn góc trong CAD

Cách bo tròn góc trong CAD

Bước 6: Rê chuột đến đoạn còn lại muốn bo như hình và click chuột chọn vào là xong.

Cách bo tròn góc trong CAD

Cách bo tròn góc trong CAD

Bước 7: Kết quả.

Kết quả.

Kết quả

4. Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Ví dụ: Hãy nối 2 đoạn thẳng sau.

Ví dụ minh họa.

Ví dụ minh họa.

Bước 1: Bạn nhập lệnh F (Fillet) và nhấn phím Space hoặc phím Enter để gọi lệnh.

Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Bước 2: Gõ phím R để chọn tham số Radian và nhấn phím Space hoặc phím Enter.

Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Bước 3: Nhập bán kính cho góc. Ở đây, bạn nhập giá trị bằng 0.

Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Bước 4: Gõ phím T để chọn tham số Trim và nhấn phím Space hoặc phím Enter.

Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Bước 5: Chọn tham số Trim để cắt hoặc No Trim để không cắt.

Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Bước 6: Click chuột chọn vào một đoạn bất kỳ như hình.

Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Bước 7: Rê chuột đến đoạn còn lại và click chuột chọn vào là xong.

Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Cách nối hai đoạn thẳng giữ nguyên góc nhọn với lệnh bo tròn góc trong CAD

Bước 8: Kết quả.

Kết quả.

Kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *