Lệnh chọn nhanh đối tượng Quickselect

Lệnh chọn nhanh đối tượng Quickselect.

Quickselect là một lệnh rất hay giúp chúng ta chọn nhanh đối tượng để thao tác.

Cách sử dụng

Gỉa sử chúng ta cần chọn đối tượng kích thước, có layer là kích thước. Ta tạm gọi là đối tượng A. Và bây giờ chúng ta chọn nhanh đối tượng A.

Nhập lệnh  Qselcect > enter> sẽ hiện lên 1 bảng tùy chọn

Sau khi nhập các kiểu và thuộc tính của đối tượng A chúng ta co hai tùy chọn:

  • Include in new selection set : chọn đúng đối tượng A cần chọn
  • Exclude from new seclection set: chọn tất cả các đối tượng xung quanh đối tượng A ( Tức là trừ đối tượng A)

Sau khi chọn được đối tượng A, chúng ta nhập các lệnh cần thiết để thao tác trên đối tượng A 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *