Lệnh hiệu chỉnh hai đối tượng khớp với nhau Align

Lệnh hiệu chỉnh hai đối tượng khớp với nhau Align trong Autocad

Là cách nhanh nhất để đối tượng B khớp với  đối tượng A.

Cách sử dụng lệnh AL (Align)

Bước 1: Bấm phím LA —-> bấm phím ” cách” tức phím space

Hoặc vào thanh công cụ như hình sau

 

Bước 2: chọn đối tượng gốc  và bấm space hoặc enter

Bước 3: chọn điểm thứ nhất tại đối tượng gốc và điểm thứ 2 tại đối tượng thứ 2

Bước 4: Tương tự chọn điểm thứ 3 tại đối tượng gốc và điểm thứ 4 tại đối tượng thứ 2 > bấm space hoặc enter

Hình phim họa phím ” cách” — tức phím space

Lưu ý:

để quay trở lại lệnh vừa vẽ xong, bạn có thể  bấm phím ” cách” tức phím spaceTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *