Vocoal Bình xịt nước cầm tay tưới cây tự động có thể sạc lại qua cổng USB tưới cây bằng điện dung tích 3l có thể điều chỉnh

Vocoal Bình xịt nước cầm tay tưới cây tự động có thể sạc lại qua cổng USB tưới cây bằng điện dung tích 3l có thể điều chỉnh

Report Abuse