Bàn cắt gạch đẩy tay- Cắt mọi loại gạch Men trên thị trường- tặng kèm 2 lưỡi cắt-thanh trục đặc dày 1,5cm nguyên khối

Bàn cắt gạch đẩy tay- Cắt mọi loại gạch Men trên thị trường- tặng kèm 2 lưỡi cắt-thanh trục đặc dày 1,5cm nguyên khối

Report Abuse