Rùa tời điện mini Sterling di chuyển tải trọng 500kg 1 tấn, rùa gắn máy tời điện con lăn chạy điện dùng nâng hạ hàng hóa

Rùa tời điện mini Sterling di chuyển tải trọng 500kg 1 tấn, rùa gắn máy tời điện con lăn chạy điện dùng nâng hạ hàng hóa

Report Abuse