Việt nam vô địch sea game

Tuyệt vời Nhâm mạnh Dũng

Việt Nam quyết tâm dồn lên tân công dù cho Thái Lan cũng đang chủ động tấn công

và thành quả là bàn thắng tuyệt đẹp của Nhâm Mạnh Dũng. Việt Nam có khoảng 10 phút ép sân liên tục và rất đúng lúc

vi

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x