Hướng dẫn lệnh đối xứng Mirror trong Autocad

Lệnh đối xứng mirror trong Autocad

 Lệnh đối xứng mirro có lệnh tắt là lệnh Mi, giúp tạo ra đối tượng mới có hình học đối xứng với đối tượng gốc. Như cách chúng ta nhìn vào tấm gương phản chiếu.

Hai cách để gọi lệnh Miror

Cách 1: Bấm vào biểu tượng trên thanh công cụ Autocad theo hình dưới đây:

Cách2 : Gõ phím Mi trên bàn phím và bấm phím ” cách” tức phím space

Cách sử dụng lệnh đối xứng Mirror

Bước 1: Bấm phím Mi

 

 

Bước 2: Chọn đối tượng cần đối xứng và bấm phím space tức phím cách

Bước 3: Pick vào một điểm và kéo chuột để tạo thành 1 trục đối xứng > click chuột trái để hoàn thành > click phím space để kết thúc lệnh

Hình phim họa phím ” cách” — tức phím space

Lưu ý:

để quay trở lại lệnh vừa vẽ xong, bạn có thể  bấm phím ” cách” tức phím space.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *