Lệnh xoay đối tượng Rotate

Lệnh xoay đối tượng rotate

 Lệnh xoay đối tượng giúp xoay đối tượng một góc bất kỳ so với phương ban đầu

Hai cách để gọi lệnh Xoay đối tượng Rotate

Cách 1: Bấm vào biểu tượng trên thanh công cụ Autocad theo hình dưới đây:

 

 

Cách2 : Gõ phím RO trên bàn phím và bấm phím ” cách” tức phím space

Cách sử dụng lệnh xoay đối tượng rotate

Bước 1: Bấm phím ro

 

Bước 2: Chọn đối tượng cần xoay bấm phím space tức phím cách

Bước 3: Pick vào một điểm và kéo chuột để tạo thành 1 trục xoay

Bước 4: Nhập góc xoay > bấm phím sapce hoặc enter để hoàn thành

Hình phim họa phím ” cách” — tức phím space

Lưu ý:

để quay trở lại lệnh vừa vẽ xong, bạn có thể  bấm phím ” cách” tức phím space.

Lệnh xoay đối tượng Rotate

Lệnh xoay đối tượng rotate

 Lệnh xoay đối tượng giúp xoay đối tượng một góc bất kỳ so với phương ban đầu

Hai cách để gọi lệnh Xoay đối tượng Rotate

Cách 1: Bấm vào biểu tượng trên thanh công cụ Autocad theo hình dưới đây:

 

 

Cách2 : Gõ phím RO trên bàn phím và bấm phím ” cách” tức phím space

Cách sử dụng lệnh xoay đối tượng rotate

Bước 1: Bấm phím ro

 

Bước 2: Chọn đối tượng cần xoay bấm phím space tức phím cách

Bước 3: Pick vào một điểm và kéo chuột để tạo thành 1 trục xoay

Bước 4: Nhập góc xoay > bấm phím sapce hoặc enter để hoàn thành

Hình phim họa phím ” cách” — tức phím space

Lưu ý:

để quay trở lại lệnh vừa vẽ xong, bạn có thể  bấm phím ” cách” tức phím space.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *